สาเหตุของการเกิดปัญหาท้องลาย

สาเหตุของการเกิดปัญหาท้องลาย

สำหรับที่มา และสาเหตุของการเกิดปัญหาท้องลายนั้น จะเป็นในลักษณะของรูปแบบการฉีกขาดของบริเวณชั้นผิวหนัง ที่ได้อยู่ในส่วนที่ลึกลงไป โดยส่วนหนึ่งก็อาจเกิดจากพื้นที่ผิวหนังในบริเวณส่วนของหน้าท้อง มีการขยายตัวเกิดขึ้น จึงทำให้ปรากฏเห็นเส้นเลือดที่อยู่ลึกลงไปในบริเวณชั้นผิวหนังของเรานั่นเอง

จากการฉีกขาดของบริเวณชั้นผิวหนังแท้ที่ได้อยู่ลึกลงไปจากบริเวณหน้าท้องนั้น ในรูปแบบของการขยายตัวของท้องจะสามารถทำให้เห็นเส้นเลือดที่ได้อยู่ลึกลงไปในชั้นผิวหนัง จึงจะปรากฏให้เห็นเป็นลายเส้นสีออกเข้ม และในลำดับต่อมาเส้นเลือดก็อาจจะได้มีการหดตัวลง จึงทำให้มองเห็นเป็นพื้นที่สีขาว และสาเหตุหลัก ๆ ของการเกิดปัญหาท้องลายนั่นก็ คืออย่างเช่นในกรณี 

การตั้งครรภ์ของสุภาพสตรี ในระหว่างช่วงเวลาที่สำคัญ ในไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะมีอายุครรภ์อยู่ระหว่าง 7-9 เดือน น้ำหนักตัวของสุภาพสตรีจะมีการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ร่างกายจะมีการขยายตัวและเจริญเติบโตได้เร็ว, ในรายที่มีปัญหาการใช้ยา Corticosteroids อย่างผิดวิธี และใช้ตัวยานี้ติดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน, ในรายมีปัญหาการขยายตัวของหน้าท้องจากปัญหาสุขภาพ จาการที่มีปัญหาภาวะโรคอ้วนซึ่งเกิดจากปัญหาในการทานอาหาร และในส่วนของในรายที่ป่วยจากภาวะเนื้อเยื่อ และอวัยวะภายในที่อยู่ในร่างกายมีการขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว

ปัญหาท้องลาย จะแก้ได้อย่างไร ?

สำหรับวิธีการการรักษาปัญหาท้องลายนั้น โดยหลักการทางการแพทย์ จะต้องทำให้พื้นผิวหนังในบริเวณนั้นมีความบางลง ซึ่งจะมีส่วนทำให้แผล หรือร่องรอยการแปดบริเวณหน้าท้องนั้นได้จางลงไปได้ด้วย แต่ทั้งนี้แล้วก็จะไม่สามารถที่จะทำการกำจัดร่องรอยบาดแผลรอยแตกที่เคยมีทั้งหมดได้หายไป ซึ่งในความเป็นจริงโดยตามธรรมชาติ

หากผู้ที่ประสบปัญหาท้องลาย ไม่ได้รับการรักษาแต่อย่างไร ร่องรอยแผลหรือรอยแตกที่เกิดขึ้นนั้น ก็จะจางหายไปได้ในที่สุด แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านเวลาอีกด้วย ทั้งนี้ในผู้ที่ประสบปัญหา และมีความจำเป็น จากผลกระทบของรอยแตกที่มีอยู่บนหน้าท้อง ทำให้เกิดสภาวะเครียดหรือเกิดความไม่มั่นใจ ก็สามารถทำการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ โดยในตัวของผู้ประสบปัญหาจะได้รับคำแนะนำในการรักษา และการดูแลตัวเอง เพื่อจะจัดการกับปัญหารอยแตกลายบนหน้าท้องได้ 

ทั้งนี้ในรูปแบบของการรักษาก็ต้องอยู่ในรูปแบบหรือรายละเอียดของปัจจัยในดังนี้ด้วย 

• สภาพของผิวหนังของผู้ที่ประสบปัญหา 

• ระยะเวลาที่ได้ประสพปัญหาท้องลาย

• ความคาดหวังในผลการรักษาว่าอยู่ในระดับใด• ความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของปัญหานี้

อย่างไรก็แล้วแต่ ปัญหาท้องลาย ไม่ได้จะก่อให้เกิดภาวะความเจ็บปวดใด ๆ เลยจากรูปแบบของแผลและ รอยแตก ที่มีการปรากฏขึ้นนั้น จะสามารถจางลงและหายไปได้ หากได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

#ท้องลาย #เคล็ดลับความงาม #ความสวยความงาม